jako jeden z najstarszych numerów cyrkowych jest bardzo atrakcyjnym dla widza aktem. 
Tradycja łączy się ze współczesnością. Akt na trapezie jest można powiedzieć tańcem współczesnym w powietrzu. Lekkość, artyzm, wdzięczność przy niesamowitym pokazie siły. 
Zapierające dech ewolucje na wysokości, przy najwyższej elegancji artystki.

Aerial Dance Trapeze
wymagania techniczne
wysokość: min. 6 metrów
scena: 3m x 3m