Latając wysoko nad ziemią, 
na metalowym kole artystka łączy klasę, wdzięk, dynamikę. Podczas gdy ruch spiralny przyspiesza i zwalnia artystka Płynnie przenosi się z jednej pozy do drugiej, wykonując pokaz pełen elegancji i dynamiki.

aerial hoop
wymagania techniczne
wysokość: min. 4 metry 
scena: min. 3m x 3m