Pokaz przedstawia walkę pomiędzy ludzką zwinnością a ciężarem metalowego sześcianu.
CUBE
wymagania techniczne
wysokość: min. 5 metrów
scena: min. 5m x 5m