wysokość: min. 5 metrów

scena: min. 5m x 5m

wymagania techniczne

CUBE

Pokaz przedstawia walkę pomiędzy ludzką zwinnością a ciężarem metalowego sześcianu.